Wildshow.tv

Polityka Prywatności

Polityka prywatności ma na celu uświadomienie Użytkownikom w jaki sposób oraz w jakim celu firma Viplimited zbiera i udostępnia informacje, które Użytkownik zdecydował się udostępnić, bądź które to udostępniane są w sposób automatyczny. Akceptując Regulamin, Użytkownik jednocześnie akceptuje zasady polityki prywatności.


Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty Użytkownika w serwisie WILDSHOW, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty w serwisie takie, jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz wszystkie dane, do których odnotowywania zobowiązują przepisy prawa, jak i dane związane z aktywnością Użytkownika w serwisie WILDSHOW.


Dane udostępniane przez Użytkownika
W toku procesu rejestracji, Użytkownik udostępnia swe dane osobowe, takie jak płeć, adres e – mail, dodatkowo w ramach rozliczeń Użytkownik udostępnia swe dane osobowe niezbędne dla przeprowadzenia rozliczeń, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, nazwa banku itp.


Sposób wykorzystywania danych przez firmę Viplimited
Wszelkie dane Użytkowników są używane wyłącznie w celu zapewnienia bezpiecznej i sprawnej obsługi serwisu WILDSHOW. Dane zbierane podczas procesu rejestracji mają na celu umożliwienie Użytkownikowi zalogowanie się do jego konta.

W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera serwisu WILDSHOW, jego dane zostaną wykorzystane również w celu wysłania użytkownikowi wskazanego Newslettera.

Dane zbierane automatycznie, mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w serwisie WILDSHOW, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony internetowej oraz podstron, na których funkcjonuje serwis WILDSHOW.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a firmą Viplimited będą wykorzystane w celach prowadzenia tej korespondencji, w szczególności w celu udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika.

W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, bądź gdy będzie to wynikało z przepisu prawa lub orzeczenia właściwego organu, firma Viplimited udostępni dane Użytkownika organom państwowym, a zwłaszcza organom wymiaru sprawiedliwości.

Firma Viplimited nie utrwala, nie przechowuje ani też nie rozpowszechnia w jakiejkolwiek formie transmisji udostępnianych przez Użytkowników, ani też nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju zachowania osób trzecich.Pliki cookies
Firma Viplimited może wykorzystywać tzw. pliki „cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki internetowej Użytkownika podczas korzystania z serwisu WILDSHOW. Pliki „cookies” to pliki, zawierające dane o Użytkowniku, przechowywane na komputerze Użytkownika.

Firma Viplimited korzysta z plików cookie sesji, trwałych plików cookie oraz plików cookie typu Flash (obiektów LSO — Local Shared Objects).

Pliki cookie sesji są to tymczasowe pliki cookie bądź unikatowe identyfikatory, które są powiązane z przeglądarką użytkownika w czasie jego wizyty w serwisie WILDSHOW. Po zamknięciu przeglądarki identyfikator pliku cookie sesji zniknie a informacje dotyczące wizyty nie zostaną zachowane.

Trwałe pliki cookie pozostają w przeglądarce nawet po jej zamknięciu i mogą być używane przez przeglądarkę przy kolejnych wizytach w witrynie. Firma Viplimited używa trwałych plików cookies w celu przechowywania ID sesji Użytkownika oraz danych jego logowania.

Pliki cookie typu Flash (obiekty LSO — Local Shared Objects) są to pliki cookie utworzone za pomocą technologii Flash firmy Adobe. Pliki te są zapisywane na komputerze tak samo, jak inne pliki cookie, ale nie można zarządzać nimi z poziomu przeglądarki w taki sam sposób.Sposób zabezpieczania danych Użytkownika
Komunikacja między komputerem Użytkownika, a serwerem firmy Viplimited w toku zbierania danych Użytkownika jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo firma Viplimited czyni wszelkie starania, by zabezpieczyć należycie swe bazy danych.

Firma Viplimited zastrzega możliwość zmiany powyższych zasad polityki prywatności.

Wildshow.tv to polskie Seks Kamerki . Znajdziesz tu darmowe pokazy erotyczne bez użycia Skype. Najlepsze amatorskie transmisje gorących polek NA ŻYWO! Jeśli jesteś kobietą już teraz dołącz do społeczności Wildshow.tv i zacznij zarabiać na swoich pokazach !